DMK-logga_text.jpg

 |  Klubbinfo  |  Hamn  |  Varv  |  Arbetsplikt/viktig info  |  Bildgalleri  |  Kontakt

Välkommen till DMK

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Stockholms äldsta motorbåtsklubb som bildades 1914. DMK har två olika sommarhamnar: den största ligger i Djurgårdsbrunnsviken mellan Källhagen och Sjöhistoriska Muséet, den andra på Hundudden, där vi också har vårt varv med plats för ca 105 båtar.

Inför vårrustningen att tänka på

  • Täck på marken under båten med plast eller presenning för att samla upp färgrester och färgspill
  • Använd gärna dammsugare för att få med slipdamm
  • Följ DMK:s miljöregler och policy
  • Egenkontrollen inför sjösättning blanketten finns här
  • SJÖSÄTTNINGSLISTA HÄR öppnas som en PDF

Vaktrummet vid Källhagen Öppnas till påskhelgen

​Klubbhuset vid Hundudden är öppet året runt.

Ingen blästring av båtbottnar är tillåtet / Egenkontroll / Bottenfärg

Om botten ska skrapas ren, skall marken täckas och samtliga färgrester lämnas i vår miljöstation. I miljöstationen står det olika kärl som ska användas. Viktigt att läsa på skyltarna, släng rätt saker i rätt kärl. Alla hushållssopor ska tas med hem. DMK tillhandahåller inte kärl för hushållssopor.

Egenkontroll

Egenkontroll ska lämnas till varvschef eller miljöansvarig vid sjösättning. Vi som båtklubb har skyldigheter att följa direktiv från myndigheter. Egenkontrollen syftar till att varje båtägare är skyldig att nogrannt följa regler som syftar till att värna och skydda miljön. Blanketten egenkontroll som ni kan ladda ner här ska vara ifylld vid sjösättning. Saknas deklarationen kommer sjösättningen att fördröjas. PDF Blankett Egen kontroll

Bottenfärg ska vara hård ej självpolerande

Bottenfärgen som användes vid DMK:s varv ska var hård. Inga självpolerande bottenfärger är tillåtna vid vårt varv. Andledningen är att reningsverket tar skada av självpoleradfärger.

Blästring

All blästring är ej tillåtet vid DMK:s Varv vid Hundudden.

Vakt information.

Vaktinformation klicka här

DKM-standert.jpg

DMKs standert och flagga

DMKs standert ska föras i gösstake eller mast, all annan placering är felaktig. Standerten är klubbens symbol och ska vara i gott skick.

Bland sådant som hjälper till att vidmakthålla klubbens goda anseende är att du följer reglementet för nationsflagg, att du under färd har intagna fendrar och att din båt är sjövärdigt utrustad.

 

Vaktinfo.jpg

Motorlyft för utombordare finns nu på vårt varv

Nu har vi en bra motorlyft avsedd för utombordare.

Uppdatera din e-postadress!

DMK kommer att i fortsättningen skicka information via mail. Viktigt är att ni som vet att ni har bytt eller inte lämnat e-postadress skickar in sin korrekta adress till:  registrator@dmk.nu

 

Sjosattning2010.jpg

Upptagning och sjösättning 2016-17

Observera att sjösättningsdagen 2017 blev fastställd i och med att Du bokade upptagningsdag.

Vid sjösättning eller upptagning andra dagar än enligt schema, så kvarstår arbetsplikten vid ordinarie sjösättning eller upptagning.

Observera att det är bara två dagar som gäller vid sjösättning 2017, med för- och eftermiddagspass. Kontakta varvschef för andra tider.

Upptagning 2016

Sjösättning 2017

Lördag 24 september  kl 0800

Lördag 24 september  kl 1230

Lördag 6 maj kl. 12.00

Söndag 25 september kl. 0800

Söndag 25 september kl  1230

Lördag 6 maj kl. 08.00

Lördag 15 oktober kl.0800

Lördag 15 oktober kl 1230

Lördag 22 april kl.12.00

Söndag 16 oktober kl 0800

Söndag 16 oktober kl 1230

Lördag 22 april kl. 08.00

 

Varvsplats.jpg

Varvsplats

För att erhålla varvsplats 2017-2018 ska Du före den 1 september 2017 fullständigt fylla i och sända in det av styrelsen utsända röda svarskortet, samt betalt varvsavgiften. Båtens mått ska anges. (Största bredd och längd inkl badstege, drev och motor).

Avsägelse av begärd varvsplats ska göras senast tre veckor före upptagningsdagen. Sker ej avsägelse inom stadgad tid uttages hel varvsavgift. Från cirka den 25 augusti kommer en lista att finnas i klubbhuset Källhagen där medlem antecknar önskad upptagningsdag / pass.
Observera att sjösättningsdagen 2018 blir fastställd i och med att Du bokar upptagningsdag 2017

 

Vaktinfo.jpg

Vaktinformation

Medlem med båt i Källhagen ska gå 2 vaktpass och medlem med båt på Hundudden ska gå 1 vaktpass. Båtägaren ansvarar för att två personer närvarar vid varje vaktpass. Vaktlistor finns utlagda i Klubbhuset på Hundudden där du

kan anteckna dig, den som inte antecknat sig innan utsatt datum, tilldelas

vaktpass. Läs mer om Nattvakten under Hamn & varv

Fotoalbum

mini_i-09.jpg

mini_08-09.jpg 

mini_upp-08.jpg

mini_fest-08.jpg mini_i-08.jpg mini_upp-07.jpg

 Viktig information

Klicka HÄR

Minneslista 2016-2017

Läs minneslista 2016-2017 med viktig information om allt som rör DMK.

Du som har båtplats i Källhagen och på Hundudden, läs vaktinstruktionen under Hamn & varv. Planerar du att byta båt hittar du mer information under Klubbinfo. Protokollen hittar du under klubb info.

 DMK:s Miljöpolicy

Doc 1 pdf            Doc 2 pdf

Läs igenom dokumenten, då alla

medlemmar är skyldiga att kunna miljöpolicyen.

Täckning av båtar

Den 15 november skall alla båtar vara täckta.

Städning av klubbhus

De medlemmar som har sin båt på varvet under säsongen skall snarast efter att båten torrsats, anteckna sig på städlistan i klubbhuset. Denna städning skall ske vid ett tillfälle under säsongen.

Städning på varvet 2017

Tiden ej fastställd

Medlem som har sin båt på DMK:s varv har arbetsplikt vartannat år.

2017 har ojämna medlemsnummer

städplikt.

Oöm klädsel.​Udda medlemsnummer städar udda år. Jämna städar jämna år.

Varvsstad.jpg

Djurgårdsbrunnsvikens Motorbåtsklubb, Box 24272, 104 51 Stockholm